Rezervácia parkovania

UPOZORNENIE: Rezerváciu musíte vytvoriť najneskôr 18 hodín pred príchodom na parkovisko.

V zadanom období už sú bohužial všetky parkovacie miesta obsadené.

Dátum a kontakt
*
*
*
*
*
Transfer
*
*
*
*
Cena parkovania
Extra sluzby

V čase od 6:00 hod do 22:00 hod Vás odvezieme z letiska bezplatne. V nočných hodinách od 22:00 do 6:00 hod je za transfer z letiska na parkovisko príplatok. Nočný transfer je potrebné dohodnúť emailom uvedený na web stránke.

Cena celkom vrátane extra služieb
Odosielam rezerváciu. Moment prosím ...